96 лалугери са преместени от строителната площадка на яз. "Луда Яна"

Published in: News


96 лалугери са преместени от строителната площадка на яз. "Луда Яна". Причината за промяната на досегашното им местообитание е във факта, че след завършването на язовира, планирано за 2019 г., обитаваните от животните пространства ще бъдат под вода.

Колонията е преместена от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и от Българската академия на науките. Новите местообитания на лалугерите са в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, в района на Панагюрски колонии. За временни укрития са изкопани дупки, за да подпомогнат адаптирането на преместените животни. Последващият мониторинг показва, че лалугерите се приспособяват успешно.

 Източник: уебсайт на МРРБ

Read 1231 times Last modified on Tuesday, 06 November 2018 09:03

Regional Master Plans

Regional Master Plans will plan the development of W&S infrastructure in short-term and long-term plannings and in conformity with the EC Directives in this sphere.

Contacts

Sofia 1202
"Kiril i Metodii" St. № 17 - 19

Central - 9405 9
Fax - 987 25 17