Решение № ЕО-71/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Published in: Announcements

Решение № ЕО-71/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД – Добрич

Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие съобщава, че на 27.12.2013г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-71/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД – Добрич - да не се извършва екологична оценка.

 

 

 

 

 


 

 

Read 2751 times Last modified on Tuesday, 25 February 2014 12:42

Regional Master Plans

Regional Master Plans will plan the development of W&S infrastructure in short-term and long-term plannings and in conformity with the EC Directives in this sphere.

Contacts

Sofia 1202
"Kiril i Metodii" St. № 17 - 19

Central - 9405 9
Fax - 987 25 17