Решение № ЕО-66/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Published in: Announcements

Решение № ЕО-66/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВКТВ" ЕООД – гр. Велинград


Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие съобщава, че на 18.12.2013г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-66/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВКТВ" ЕООД – гр. Велинград - да не се извършва екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на страницата на Министерство на регионалното развитие на 07.01.2014г. и на информационните табла на МОСВ от 18.12.2013г. за период от 14 дни, както и на електронната страница на МОСВ.

 

 

 

 

 


 

 

Read 2253 times Last modified on Tuesday, 25 February 2014 12:46

Regional Master Plans

Regional Master Plans will plan the development of W&S infrastructure in short-term and long-term plannings and in conformity with the EC Directives in this sphere.

Contacts

Sofia 1202
"Kiril i Metodii" St. № 17 - 19

Central - 9405 9
Fax - 987 25 17