Решение № ЕО-46/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Published in: Announcements

Решение № ЕО-46/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВКС" ЕООД, гр. Пещера


Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на регионалното развитие съобщава, че на 06.11.2013г. от Министерството на околната среда и водите е издадено Решение № ЕО-46/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВКС" ЕООД, гр. Пещера- да не се извършва екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на страницата на Министерство на регионалното развитие на 15.11.2013г. и на информационните табла на МОСВ от 06.11.2013г. за период от 14 дни, както и на електронната страница на МОСВ.

 

 

 

 


 

 

Read 1910 times Last modified on Tuesday, 25 February 2014 13:08

Regional Master Plans

Regional Master Plans will plan the development of W&S infrastructure in short-term and long-term plannings and in conformity with the EC Directives in this sphere.

Contacts

Sofia 1202
"Kiril i Metodii" St. № 17 - 19

Central - 9405 9
Fax - 987 25 17