До 2017 се удължава срокът за изпълнение на заемното споразумение със Световната банка за развитие на общинската инфраструктура

Публикувана в: НовиниПравителството одобри проект на Споразумение за изменение на заемното споразумение на България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) по проекта за развитие на общинската инфраструктура. С проектодокумента се удължава срокът за изпълнение на дейностите с две години – до 31 декември 2017 г., и се намалява размерът на заема от 81 млн. евро на 70 млн. евро.

Проектът „Развитие на общинската инфраструктура” има за цел да осигури постоянно и качествено водоснабдяване и да подобри предоставяните канализационни услуги в страната. Изпълнението му ще помогне на България да отговори на изискванията на европейските директиви в областта. Предвидените по него дейности са изготвяне на 51 регионални генерални плана за ВиК, както и предоставяне на услуги, свързани със завършването и рехабилитацията на язовирите „Луда Яна”, „Пловдивци” и „Нейковци”, вкл. свързаните с тях пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), както и рехабилитацията на язовир „Студена”, като се добави проектиране и изпълнение на рехабилитация на ПСПВ – Перник.

Към момента е изпълнен успешно компонентът за изготвяне на регионалните генерални планове за ВиК. По компонентите, свързани с проектирането и строителството на язовирите има забавяне, свързано с реализацията и процедирането на подробни устройствени планове за санитарно-охранителните зони и съпътстващата инженерна инфраструктура, както и с бюджетните ограничения, наложени през 2012 г. и 2013 г.

Технологичното време, необходимо за изпълнението на строително-монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация, изисква удължаването на заема с 24 месеца. На база осъществените подробни обследвания на състоянието на площадките и изпълненото в миналото строителство за язовирите „Пловдивци” и „Луда Яна”, проучването на стената и прилежащите съоръжения на язовир „Студена” и изготвените идейните проекти е установено, че изчислените индикативни стойности на строително-монтажните дейности за довършването и рехабилитацията на язовирите и пречиствателните станции към тях надхвърлят прогнозните суми на проекта с 6,1 млн. евро.

При промените в проекта необходимият финансов ресурс за изпълнението му е изчислен на общо 87 449 375 евро, което води до намаление на заема от 81 млн. евро до 70 млн. евро и на държавното съфинансиране от 20,2 млн. евро до 17 449 375 евро. Въпреки че на този етап строително-монтажните работи за доизграждането на язовир „Нейковци” и ПСПВ отпадат от проекта, при наличие на финансов ресурс в бъдеще ще има необходимата проектна готовност за стартиране на строителството.

Преструктурирането на проекта е от особена важност за изграждането в страната за първи път от 30 години на комплексни хидротехнически системи за питейно водоснабдяване с приоритетно предназначение, които са инвестиция за социалното и икономическото развитие на региони, засегнати от години от воден режим.

Източник: Уебсайт на Министерски съвет

Прочетена 3213 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юни 2016 13:27

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517