Министър Павлова подписа договор за оценка на съответствието, инженер по правилата на ФИДИК и строителен надзор за рехабилитацията на яз. Студена

Публикувана в: НовиниДоговор за „Оценка на съответствието на проекта, инженер по правилата на ФИДИК и строителен надзор за рехабилитацията на яз. Студена“ подписаха днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Юлиан Тюфекчиев – представител на избрания за изпълнител Консорциум „Мотт Макдоналд“ ООД – Великобритания и „Трансконсулт“ ООД – България. Стойността на предвидените за изпълнение по него дейности е 1 171 315 лв.

Рехабилитацията на яз.“ Студена“е част от Проекта за развитие на общинската инфраструктура на обща стойност е 87.5 млн. евро, 70 млн. евро от които са заем от Световна банка.

Проектът включва три компонента. В рамките на първия се изготвят проекти за четири язовира - яз. „Пловдивци“, яз. „Луда Яна“, яз. „Нейковци“, яз. „Студена“; проекти на пречиствателни станции за питейни води към тях заедно със съпътстващата инфраструктура – водопроводи, пътища, електропроводи; строителен надзор и управление. В рамите на компонент 2, който приключи, бяха изготвени 51 регионални генерални плана за всички ВиК дружества в страната. Компонент 3 включва изпълнението на строително-монтажните работи за три язовира - яз. „Пловдивци“, яз. „Луда Яна“, яз. „Студена“, ПСПВ и съпътстваща инфраструктура към тях.

Министър Павлова обясни, че яз. „Студена“ не е рехабилитиран от построяването си през петдесетте години НА XX век. Наблюдението на неговото състояние показа необходимостта от рехабилитация на язовирната стена на съоръжението, което водоснабдява цялата област Перник, посочи тя. Изпълнителят ще трябва да направи оценка на съответствието на проекта, съгласно Закона за устройство на територията, да процедира издаването на разрешение за строеж, както и да изпълнява функциите на строителен надзор и инженер по правилата на ФИДИК по време на строителството. Консорциумът ще контролира полагането на геомембрана по водния откос на язовирната стена, възстановяване на бетонната повърхност на въздушния откос, ремонт на короната и парапетите, рехабилитация на контролно-измерителната система, подмяна на машинно и ел. оборудване, укрепване на тялото на водната кула със стоманобетонов кожух и др.

В момента е в ход тръжната процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обекта, каза министър Павлова. Тя е двуфазна, като първата фаза вече е приключила и след одобрение от страна на Световна банка ще се пристъпи към втора фаза, уточни тя.

Екипите на инженера и на строителя ще извършват голяма част от работата си под вода, за което ще се ползват специализирани екипи от водолази, съобщи Павлова. Заради спецификата на проекта се изисква специална професионална експертиза, като ще се прави и видеозаснемане на извършваните подводни работи, посочи тя. В момента се подготвя процедурата за избор на изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води за Перник, каза още Павлова.

За нас е огромно удоволствие да видим, че след 20 години България отново строи язовири с подкрепата на Световна банка и тази дейност набира сили, заяви постоянният представител на банката за България Антъни Томпсън. Виждаме усилията на министъра на регионалното развитие и благоустройството да осигури на всички граждани на България също толкова качествена услуга, като тази, която получават гражданите на Европейския съюз по отношение на водоснабдяването, допълни той.

Източник: МРРБ

Прочетена 4656 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юни 2016 13:08

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517