МРРБ обяви обществена поръчка за изготвяне на пазарни оценки на земи, засегнати от яз. "Луда Яна" и ПСПВ и съпътстваща техническа инфраструктура, общ. Панагюрище

Публикувана в: Новини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за услуга с предмет "Изготвяне на пазарни оценки на земи, засегнати от язовир "Луда Яна" и ПСПВ и съпътстваща техническа инфраструктура, община Панагюрище.

Срокът за получаване на офертите е 09.04.2015 г.
Публичната покана с приложенията към нея можете да намерите на следния линк: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al4/071523/Forms/AllItems.aspx

Прочетена 5413 пъти Последно променена в Петък, 17 Юни 2016 12:15

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517