Печат на тази страница

96 лалугери са преместени от строителната площадка на яз. "Луда Яна"

Публикувана в: Новини


96 лалугери са преместени от строителната площадка на яз. "Луда Яна". Причината за промяната на досегашното им местообитание е във факта, че след завършването на язовира, планирано за 2019 г., обитаваните от животните пространства ще бъдат под вода.

Колонията е преместена от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и от Българската академия на науките. Новите местообитания на лалугерите са в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, в района на Панагюрски колонии. За временни укрития са изкопани дупки, за да подпомогнат адаптирането на преместените животни. Последващият мониторинг показва, че лалугерите се приспособяват успешно.

 Източник: уебсайт на МРРБ

Прочетена 1230 пъти Последно променена в Вторник, 06 Ноември 2018 09:03