Министър Павлова: Инвестираме 32 млн. лв. в рехабилитацията на яз. „Студена“

Публикувана в: Новини

Рехабилитацията на язовир „Студена“ е сложен, но изключително важен проект за област Перник. Осъзнаваме нашата отговорност, имаме волята и желанието да завършим проекта, като от съществено значение е неговото безаварийно изпълнение. Това коментира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на дейностите по рехабилитацията на язовир за питейно водоснабдяване „Студена“ край Перник.

Водният обект осигурява питейна вода за население над 100 000 жители в градовете Перник и Батановци, селата Големо Бучино, Люлин, Дивотино, Витановци, Мещица, Черна гора, Лесковец, Богданов дол и Ярджиловци, както и промишлено водоснабдяване.
Регионалният министър припомни, че средствата за рехабилитация на изкуствения водоем са отпуснати от държавния бюджет с помощта на Световна банка.
С инвестиция от 32 млн. лв. ще бъде извършена цялостна рехабилитация на язовирната стена, на водоземната кула, водопроводната мрежа и като последващи действия – ще бъде ремонтирана пречиствателната станция за питейни води, каза още Павлова.
Язовирът е строен преди 60 години и никога досега не е бил рехабилитиран и ремонтиран, допълни тя, уточнявайки, че ремонтът ще осигури на жителите и на цялата област чисти питейни води, което ще гарантира живота и здравето на хората.
С подкрепата на Световна банка и средства от държавния бюджет и бюджета на министерството правителството инвестира 150 млн. лв. в строителството на нови язовири за питейни води. Средствата бяха почти загубени, но ние размразихме проектите и възобновихме строителството на язовир „Пловдивци“ в Рудозем, в който инвестираме близо 50 млн. лв., над 56 млн. лв. са средствата, вложени в изграждането на язовир „Луда Яна“ в Панагюрище, припомни Павлова.
Стартирането на проекта за язовир „Студена“, както и анализът на язовирната стена показват, че всички спекулации и страхове, които бяха внушавани на хората, че язовирната стена е пред скъсване в резултат на земетресението не са верни, подчерта регионалният министър.
След изпълнението на строително-ремонтните дейности водоснабдяването на жителите на Перник няма да бъде ограничавано. По тази причина проектът се прави по изцяло нова специална технология, която за първи път ще се прави в България.
Министър Павлова припомни още, че ремонтът ще бъде без източване на язовира и без спиране на водоподаването. Екип от водолази ще извършва по иновативен начин и технологии всички необходими дейности – полагане на мембрани, подводно заваряне. Надзорът върху качественото и професионално изпълнение на дейностите ще бъде осъществявано от подводен дрон.
Разчитам на професионалната работа, защото оттук-нататък ремонтът на „Студена“ ще е модел на всички останали, подчерта Павлова, допълвайки, че екипът на министерството е напълно мобилизиран.
Рехабилитацията на язовир „Студена“ е по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“, финансиран от Световната банка и държавния бюджет.
Изпълнител на строително-ремонтните дейности е Консорциум „Хидроконструкция – Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо (ХБМ) – Карпи“ (водещ партньор „Хидроконструкция“ – Румъния и партньори – „Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо“ (ХБМ) - Унгария и „Карпи Тех“ – Холандия). С изпълнението на проекта ще се увеличи техническата и експлоатационна годност на язовирната стена и съоръженията, ще се намали до минимум рискът от аварии и ще се повиши сигурността и качеството на водоподаването.

Източник: МРРБ

Прочетена 2450 пъти Последно променена в Четвъртък, 10 Ноември 2016 10:46

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517