С две години се удължава срокът на Заемното споразумение с МБВР по Проекта за развитие на общинската инфраструктура

Публикувана в: НовиниПравителството одобри проект на писмо до Международната банка за възстановяване и развитие за изменение на Заемното споразумение по Проекта за развитие на общинската инфраструктура, сключено между България и МБВР през 2010 г. Изменението се отнася до удължаване с две години – до края на 2019 г., на срока на заемното споразумение.

Проектът за развитие на общинската инфраструктура се състои от три компонента, с които се осигурява доизграждане на язовирите, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – „Пловдивци“ и „Луда Яна“, с пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) към тях, рехабилитация на язовир „Студена“ и на ПСПВ Студена – Перник, както и изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация.

Към момента е изпълнен успешно компонентът за изготвяне на регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация.

Технологичното време, необходимо за изпълнение на строителните и монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация, изисква удължаването на срока на заема с 24 месеца – до 31 декември 2019 г. Завършването на язовирите и пречиствателните станции за питейна вода към тях ще стане в условията на удълженото Заемно споразумение.

Удължаването на крайния срок на проекта е от особена важност за изграждането в страната за първи път от 30 години на язовири с приоритетно предназначение за питейно водоснабдяване, които са инвестиция за социалното и икономическото развитие на региони, засегнати от години от режими на водоподаване.


Източник: Уебсайт на Министерски съвет

Прочетена 4046 пъти Последно променена в Вторник, 12 Юли 2016 10:27

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517