Проучване и проектиране на път за транспортен достъп

Публикувана в: Обяви

Проучване и проектиране на път за транспортен достъп до земеделски земи и горски имоти извън пояс І на санитарно-охранителната зона на язовир "Пловдивци", Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитацията на язовири: завършване на язовир "Пловдивци", включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води".

Пълният текст на обявата и документацията могат да бъдат видени на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството тук

 


 

 

Прочетена 2283 пъти Последно променена в Понеделник, 27 Май 2013 14:14

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517